top of page

Lease 

Lease mogelijkheden

Alle door ons aangeboden machines zijn ook te leasen. Voor onze leaseoplossigen werken wij samen met Activum Finance, Nederlandse grootste bemiddelaar op het gebied van Equipment Lease. 

Al onze leaseoplossingen zijn op maat gemaakt. Wilt u een leasetermijn van 60 maanden? Geen probleem! Wilt u niks aan betalen, of juist de helft van de aankoopsom? Ook goed! Het is uw machine en dus ook uw financiering! 

 

Waarom Leasen? 

Leasing als financieringsinstrument biedt u diverse voordelen, maar de belangrijkste is deze: u kunt beschikken over bedrijfsmiddelen zonder dat u een aanslag pleegt op uw liquiditeiten en u kunt opbrengsten gaan genereren met het bedrijfsmiddel terwijl u het object huurt of aflost (“pay as you earn”).

De rentetarieven voor lease financieringen zijn praktisch altijd lager of gelijk aan de normale rekening courant tarieven die ondernemingen hun bank betalen. De oorzaak van deze gunstige rentes is dat leasing een zogenaamde ‘asset based financiering’ is. De asset financier is bekend met het gefinancierde object, kent het restwaardeverloop ervan en kan dan ook beter een risico op de financiering inschatten. Bij een gewone lening of RC-faciliteit vormen vaak minder duidelijke zaken de zekerheden voor de financiering, zoals vorderingen op debiteuren (“zijn die er wel goed voor?”) en voorraden (“verouderd, waardevast?”).

 
Financial lease biedt de volgende voordelen:
 • U kunt 100% financiering van het bedrijfsmiddel verkrijgen. Dat is bij een bancaire lening vaak beperkt tot 60-70%.

 • De enige te verstrekken zekerheid is het gefinancierde bedrijfsmiddel. Uw andere activa (zoals voorraden en debiteuren) blijven onbezwaard.

 • Transparant: u weet exact wat gedurende de looptijd de maandlasten zijn, er zijn geen verborgen overheadkosten. De rente staat bij ingang contract vast en is volledig aftrekbaar.

 • U bent economisch eigenaar, u heeft het bedrijfsmiddel op de balans en maakt gebruik van fiscale afschrijving.

 • Het beslissingstraject is beduidend korter dan bij gewone bankkredieten (normaliter slechts 2-5 werkdagen).

 • Het leenvermogen wordt zo min mogelijk aangetast en uw liquiditeiten blijven beschikbaar.

 • De betalingen kunnen geschieden uit de cashflow die door het object wordt gegenereerd.

 • U laat de lasten van het bedrijfsmiddel meelopen met (een gedeelte van) het economische verbruik.

 • U kunt de maandlasten verlagen door een slottermijn op te nemen en/of een aanbetaling te doen.

 • U kunt wellicht gebruik maken van fiscale regelingen, zoals de investeringsaftrek, de Energie Investerings Aftrek (EIA) en het willekeurig afschrijven van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (VAMIL).

 
Operational lease biedt daarnaast enkele andere voordelen:
 • De leasekosten komen geheel ten laste van de resultatenrekening, zodat u uw investeringsfaciliteiten vrijhoudt voor andere zaken. Uw werkkapitaal blijft onaangetast.

 • De BTW is fiscaal aftrekbaar.

 • U loopt geen risico op waardevermindering van het bedrijfsmiddel.

 • Financiële ratio’s, zoals solvabiliteit, blijven in stand, aangezien u geen financiering hoeft aan te trekken voor de aanschaf (off-balance financiering).

bottom of page